Jewish-American on Israel’s Fascism: “No Hope For Change From Within”

Youtube blocks this video in 28 countries, everyone can see it here.

Abby Martin interviews journalist and author Max Blumenthal on the current situation in Palestine and the Israeli occupation. This episode covers what is behind today’s rebellion, the rising dominance of far-right, ultra-racist ideology in Israel, eye-witness accounts of the aftermath of the Gaza war, and the Israeli government’s fear of Palestinian resistance. Max Blumenthal is an award-winning journalist and New York Times Best Selling author. He has written two books on Palestine, “Goliath: Life and Loathing in Greater Israel”, and the recently-published “The 51 Day War: Ruin and Resistance in Gaza.”

Hellere rig og rask end syg og fattig

Vi har spurgt Stig Larsen, som både er kandidat til kommunalbestyrelsen i Albertslund og Hovedstadens regionsråd, hvordan det står til med sundheden i Albertslund.

Stig Larsen, kandidat til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

Det er et meget bredt spørgsmål. Befolkningen i Albertslund går meget mindre til lægen end i resten af regionen, men det betyder desværre ikke, at de er sundere, for samtidig bliver de indlagt på hospitalet oftere. Der er stor ulighed på sundhedsområdet. En mand fra gruppen af de 25% mest velstående lever 10 år længere end en mand fra gruppen af de 25% fattigste. Det er en forskel, som er fordoblet de seneste 20 år. Og i virkeligheden er forskellen endnu større. I DR-dokumentaren “En syg Forskel” viser de, at forskellen er 13 år mellem det socialt belastede Aalborg Øst og den velstående bydel Hasseris. Så store forskelle ser man ikke i Albertslund men levealderen er 3 år lavere i Glostrup end i Albertslund. Hvis man ser samlet på Vestegnen, så står det sløjt til med sundheden.

Men politikerne på Christiansborg siger jo vi skal arbejde længere, fordi vi lever længere?

Man skal passe på med statistik. Det er korrekt, at gennemsnitslevealderen er steget. Men det er kun sandt for den mest velhavende halvdel af befolkningen. Resten lever ikke længere end man gjorde for 20 år siden. Så det er faktisk kun den rigeste halvdel af befolkningen, der burde arbejde længere, hvis man skal følge logikken inde på borgen. Det er så også den gruppe som har opsparing nok til at kunne pensionere sig selv tidligt.

Er der nogen grupper som er særligt udsatte?

Folk med en psykiatrisk diagnose lever 14 år kortere end gennemsnittet, så her er en gruppe, hvor der er plads til forbedringer. Vi ved også, at den fattigste del af befolkningen går mindre til tandlægen og at de derfor er i risiko for at miste deres egne tænder. Igen, folk der mangler deres egne tænder, lever kortere end dem som har dem hele livet. Der følger flere alvorlige sygdomme med at have dårlige tænder, så som kredsløbsforstyrrelser, og det kan man jo nemt dø af. Det giver derfor god mening at forbedre tandsundheden hos f.eks. kontanthjælpsmodtagere.

Du sagde tidligere, at Albertslund har mange hospitalsindlæggelser. Kan man gøre noget for at nedbringe antallet?

Når tallet er højt hænger det sammen med mange genindlæggelser og fordi folk fejler mere end bare en ting. Region Sjælland har i samarbejde med Lolland kommune gode resultater med en mere målrettet indsats i hjemmeplejen, som mærkbart har reduceret antallet af genindlæggelser. Men også en social indsats, så folks økonomi og boligsituation kommer i orden, reducerer antallet af genindlæggelser. Enhedslisten på Vestegnen vil meget gerne etablere et tværkommunalt samarbejde med regionen for at forbedre sundheden på Vestegnen. Det er en opgave, som Albertslund ikke kan løfte alene og problemet er også bredere end Albertslund.

Skal folk ikke bare holde op med at ryge og drikke?

Ha ha, den gamle traver. Jo, rygning er ikke godt for sundheden, men der er jo en grund til at folk ryger, så det er ikke bare lige. Derfor skal kommunen også tilbyde gratis rygestopkurser, men rygning er ikke den eneste årsag til dårlig sundhed, så det skal ikke være en sovepude for ikke at gøre noget ved de øvrige årsager. Og alkohol, flere undersøgelser viser at de mest velhavende også er dem som forbruger mest alkohol, så det er næppe årsagen til overdødeligheden blandt de fattigste.

Hvilke andre årsager?

Jeg har nævnt nogen af dem tidligere, men vi ved også, at partikelforurening fra trafikken og brændeovne dræber. Jernbanestrækningen mellem Glostrup og Høje Taastrup har den højeste koncentration af partikler i København takket være DSB’s diesellokomotiver. Folk med diabetes med dårlig forståelse for sygdommen og behandlingen dør også tidligt. Ligeledes er trafikstøj og dårligt arbejdsmiljø med til at forkorte levealderen, sammen med fattigdom i al almindelighed.

Hvad skal Albertslund gøre?

Vi skal skrue kraftigt op for forebyggelsen. Vi har bygget et fint sundhedshus, og det skal være meget mere aktivt i byens sundhedspolitik. Vi skal også forberede os på, at syge i fremtiden bliver udskrevet meget tidligere. I fremtiden er man færdigbehandlet fra hospitalet, mens plejen overlades til kommunen. Albertslund er dårligt forberedt til den ændring. Og så skal vi samarbejde med de øvrige vestegnskommuner og regionen for at forbedre sundheden blandt de fattigste borgere. Derudover skal vi gøre en indsats for at opspore f.eks. demens blandt borgere med anden etnisk baggrund. Flere undersøgelser viser, at denne gruppe “gemmes væk”, men ofte er opgaven med at passe disse en større opgave end familien kan håndtere og de får ikke den korrekte behandling.

Men den allerstørste opgave er at bekæmpe fattigdommen.

Terrorens baggrund

De seneste års terror i Europa, senest Manchester og nu London er grusomme handlinger, som rammer de uskyldige. Det kan være yderst svært at forstå den bagvedliggende bevæggrund til disse handlinger. Hvad er det som gerningsmændene ønsker at opnå ved deres handlinger?
Hvis vi skal forstå dette må vi se indad, vi har i høj grad selv skylden for det som sker. Vi har tilladt en ny økonomisk verdensorden at råde ukontrolleret. En verdensorden hvor den økonomiske udbytning af den tredje verden er stærkere end nogensinde, men også en udvikling hvor de fattigste i Europa bliver fattigere og fattigere. En udvikling som bliver værre af import af billig arbejdskraft. En import som sker under forskellige betegnelser, men har samme baggrund: Armod.
Samtidig har vi tilladt en militær udbygning hvor vi foretrække at løse konflikter militært frem for diplomatisk. Men den militære udbygning bruges også til en neokolonialisme, hvor vi i Vesten øger vores indflydelse i alle hjørner af verden. Vi har også tilladt at Israel har holdt Palæstina ulovligt besat i 50 år. med en grusom undertrykkelse af det palæstinensisk folk til følge. Vi har tilladt, og medvirket til, at Israel har sat hele regionen i brand. Libanon, Irak, Libyen, Syrien og vi venter kun på Iran. Alt dette til gavn for den zionistiske drøm om et Storisrael. Alt dette i håbet om at holde olien flydende.
Vi støtter med den ene hånd diktatorerne i Saudi Arabien og Bahrain, som finansierer terroren. Vi støtter dem som drager fordel af terroren og vi skaber den sociale kontekst hvor man kan rekruttere folk til at udfører terroren.
Så den virkelige løsning på terroren er ikke mere politi, mere militær og mere overvågning. Løsninger er at rydde op i det rod vi har skabt ude i verden. Løsningen er at rydde op i det sociale armod vi har skabt i vores egen verden.

14 points to identify fascism

Take a test on you politicians, how much fascism is there in them?
 
1. Forward is Backward.  Fascists insist that everything necessary for human life was already discovered in the past and only needs to be properly interpreted by contemporary leaders.
 
2. Progress is Evil. The new is not only not needed but is dangerous in the minds of fascists who are prepared to rely on technical breakthroughs only to maintain or even restore the past.
 
3. Only Fools Think.  For fascists, members of the intelligentsia are “potentially dangerous” and thus must be marginalized and eventually destroyed.
 
4. He who is Not with Us is Against Us.  Fascists view any display of independent thinking as a betrayal and as a challenge to their efforts to stupefy the population.
 
5. The Foreigner is the Enemy.  Fascists seek to unify society by promoting fear and hatred of the outsider.
 
6. Strength is with the Failures.  Fascists have always understood that those who are doing well are less likely to be mobilized against this or that outsider group than those who are not and who need that sense of hostility in order to feel themselves exceptional and superior.
 
7. The Country is Threatened by a Worldwide Conspiracy. Fascists have always explained any shortcomings by pointing to the existence of an active and remarkably effective conspiracy of one kind or another.
 
8. Enemies are Simultaneously Strong and Weak.  Fascists invariably portray their enemies as strong so they can blame them for all their problem and “at one and the same time very weak so as to suggest that victory over them is inevitable.”
 
9. All Life is a Struggle. Most people want happiness, but fascists insist that the goal of life is “the uninterrupted struggle for a happy life.”
 
10. Plebes and Patricians.  Fascist regimes are like a staircase, with the denizens of each step fearing those who are above them and dreaming of occupying their place and with the top man viewing everyone below as his servants.
 
11. To Sacrifice Oneself is Beautiful.  Fascists insist that each individual must see as his highest goal the sacrifice of himself or herself for the good of the system.
 
12. The Cult of the Real Man.  Sooner or later, fascists arrive at the thought that they can and must get involved in sexual relationships.
 
13. The Voice of the People.  Democracy uses the will of the people to take decisions, while fascism uses them for justifying what it has done.
 

14. New Speak.  Fascism destroys language in order to destroy thought, presenting the world in black and white terms with no opportunity for nuance or discussion. And it abuses the language in another way: it refuses at least under current conditions to label itself fascist while denouncing everyone it doesn’t like as fascist.

Indledning til visningen af Selma i Albertslund den 19. april 2015.

Selma er historien om tre måneder, der i 1965 ændrede USAs historie, da Southern Christian Leadership Conference – SCLC og Martin Luther King førte an i kampen for at sikre lige stemmeret. Den legendariske march fra Selma til Montgomery som kulminerede med at præsident Johnson underskriver loven om lige stemmeret, en af de mest betydningsfulde sejre for borgerrettigheds­bevægelsen i USA.

Når det lige blev byen Selma, skyldtes det de sortes læres fagforening, som gik i spidsen med aktionerer for lige stemmeret allerede i 1963, hvilket førte til utallige sammenstøt med politiet der var ledet af en brutal hvid racistisk sherif.

Særligt aktionen 7. oktober 1963 – dagen der blev kendt som ‘Freedom Day’ ses som starten. Her stillede 350 sorte sig i kø foran retsbygningen, for at lade sig registrere til som vælgere.

Da embedsmændene i retsbygningen valgte at gå til frokost det meste af dagen, var det kun få der blev registreret, men aktionen blev alligevel anset som en sej, hvorefter borgmesteren indførte  et forsamlingsforbud i byen.

I starten af 1965 planlægger man den første march fra Selma som blev kendt som ‘The Teachers March’ hvor 110 lærer marchere mod retsbygningen. I de følgende uger vokser aktionerne sig hurtig større.

I marts er både King og Malcom X i Selma og samme dag som Malcom X taler, fremsætter præsident Johnson en udtalelse hvor han støttede Selma-kampangen.

Søndag 7. marts 1965 skulle The Edmund Pettus Bridge få en central betydning i det sorte USA’s selvbevidsthed. En ubetydelig bro opkaldt efter en sydstatsgeneral og Ku Klux Klan leder.

600 personer deltager i en march som efter kort tid bliver overfaldet af sheriffen og militsfolk. Dagen er siden blevet kendt som ”The Blody Sonday.”

På trods af at 60 personer var blevet såret, blev en ny march sat i gang allerede to dage senere. Nu deltog 2000 personer på broen og de blev igen mødt af politi og milits, men denne gang valgte man at stoppe og vende om, for at undgå endnu en konfrontation.

Den 21. marts starter den endelige march, nu havde præsident Johnson udkommanderet 3000 soldater og FBI folk til at beskytte marchen mod det lokale politi og klanfolk. Da marchen fire dage senere nåede Montgomery var den vokset fra 8.000 deltagere til 25.000. Fire måneder senere underskrev Præsident Johnson ”Voting Rights Act.” To år efter Martin Luther King havde holdt sin berømte tale ”I had a Dream” i Washington.

Enden på historien kender vi desværre alt for godt, mordet på King i 1968, men hvad var næste skridt?

King havde planer om en ny march, men denne gang handlede det ikke om stemmeret, men om social retfærdighed. Han havde faktisk en drøm om at forene de fattige, uansete kulør, til en ny bevægelse for et mere lige samfund.

Efter mordet var SCLC’s lederskab af borgerretskampen ikke stærkt, og selv om organisationen stadig eksisterer, har den som politik bevægelse lille betydning.

Andre kampe stod for, Vietnam-krigen og fredsbevægelsen, Black Panter Party og et hav af enkeltsagsorganisationer præger den amerikanske venstrefløj. Dertil et hav af små socialist- og socialdemokratiske partier med små medlemstal. Men også flere miljøorganisationer, Greenpeace kender vi alle, men der er kommet nye til på det seneste som har markeret sig stærk mod yderlig udbygning af fossilt brændstof. The Green Party står også stadig stærkere, de fik således 2,5% af stemmerne ved præsidentvalget i 2008.

Men der sker noget på den amerikanske venstrefløj, som altid har været meget splittet. ”Socialist Alternative” i Seattle har fået valgt et byrådsmedlem ind, og partiet plan er at opbygge en landsdækkende socialistisk bevægelse. Det er første gang siden 1907 det er lykkedes for en socialist at blive valgt i USA.

Den største politiske sejer i Seattle var at få hævet mindstelønnen  til 15$, hvor forbundsregering har fastsat den til 2,5$.

De fleste har nok hørt om Occupy bevægelsen som opstod efter finanskrisen i 2008. Den spiller stadig en rolle, men mere som social bevægelse end som politisk bevægelse. Deres største sejer er nok sloganet om de rigeste 1% og resten til de 99%. Altså en direkte fortsættelse af Kings planer om en bred social bevægelse.

Senest har vi set kampagnen ”Black Lives Mattters” efter mordet på en sort teenager i Ferguson. Filmen har i slutningen en reference til mordet. Her har et fornyet Black Panter Party ofte stået i spidsen med at organiserer demonstrationerne i Ferguson og flere andre byer. Her har man også set en genoptagelse af det internationale solidaritet-aspekt mellem de sortes kamp og palæstinensernes kamp. Et aspekt der går tilbage til 1979 hvor SCLC efter et møde med PLO fremhævede Palæstinas ret til selvbestemmelse.

Vestrefløjen har vundet en hel del af sine enkeltsagskampe, kvinders rettigheder, LGBT og senest har flere stater forbudt fracking af olie og gas. Med det er også områder som er konstant under angreb fra højrefløjen. Specielt kvinders reproduktions rettigheder er under angreb. Senest er en kvinde dømt 20 års fængsel for at føde et dødt foster. Og lige præcis fængslerne viser hvor skævt de amerikanske samfund er, og hvor korrupt det juridiske system er. Amerikanerne fængsler sorte og fattige i en grad som ikke har sit sidestykke noget sted på jorden. Indsatte i USA udgør således 22% af fanger på kloden på trods af at USA’s befolkning kun udgør 4,4% af klodes befolkning.

Der er stadig lang vej endnu før Martin Luther King kan se sin drøm opfyldt.

God fornøjelse med filmen.

 

 

 

Israeli terrorist operations and attacks on neighboring countries – A timeline

Israel is one of the world’s most aggressive rogue and since its establishment has incessantly attacked its neighbors or conducted military operations and executions of thousands of kilometers away.
The list of Israeli war and terrorist acts including is far from exhaustive, and the state’s abuse and mistreatment of the Palestinians in the occupied territories are not included here.
State of Israel since its establishment in 1948 conducted aggressive wars or terrorist acts against the following countries:
Lebanon, Jordan, Syria, Iraq, Egypt, Tunisia, United Arab Emirates, Iran, Sudan, Norway, France, Malta, USA.

1946-48 Israeli terrorist groups carry out numerous terrorist attacks against the Palestinian people, including bombings of buses. The best known action is the bombing of the King David Hotel in Jerusalem, which cost 91 lives, and the massacre of women and children in the village of Deir Yassin, which cost 107 lives.
September 17, 1948 Israeli terrorists executes the UN’s chief negotiator in the conflict, Folke Bernadotte.
April  4-5,1951 Israel sends troops into the demilitarized zone on Syria. 7 of those killed afterwards. Day leaving Israel its combat aircraft bomb zone.
October 14, 1953 under the leadership of Prime Minister Ariel Sharon later attacking Israeli commandos in the cover of night the village of Qibya in the West Bank. 69 villagers killed and 45 houses, a school and a mosque destroyed.
1954 Israeli military intelligence officers placing bombs in British and North American banks in Egypt. The aim is to throw the blame on Egyptian nationalists and damage relations between Egypt and the Western world. The operation, however, is revealed, leading to the Israeli war minister Pinhas Lavons departure.
February 28, – March 1, 1955 Israel attacks Egyptian military in Gaza. 38 Egyptian soldiers killed and 30 wounded. The attack is the direct reason to Egypt later this year as a major arms deal with Czechoslovakia to defend against Israeli attacks.
August 31, 1955 Israel attacks Egyptian military in Khan Yunis, Gaza. 72 Egyptian soldiers killed. The attack leads to Egypt sends troop reinforcements to the Sinai.
September 1955 Israel attacks Jordanian police garrison at the road between Beersheba and Hebron in the West Bank. Over 20 Jordanian soldiers and police killed.
October 28, 1955 Israel attacks Egyptian military post in Kuntilla. 12 Egyptian soldiers killed and 29 taken prisoner.
November 3, 1955 Israel attacks Egyptian military in Nitzana. 81 Egyptian soldiers kills and 55 taken prisoner.
December 22, 1955 Israeli military attack Syrian positions at the foot of the Golan Heights.
July 11, 1956 Israeli military intelligence officers to execute the head of the Egyptian military intelligence in Gaza, Mustafa Hafez.
July 12, 1956 Israeli military intelligence officers to execute the Egyptian military attaché in Amman, Jordan, Salah Mustafa.
September 25, 1956 Israeli military attacks the village of Husan near Bethlehem. An unknown number of villagers killed.
October 10, 1956 Israeli military attack police headquarters in Qalqilya in the West Bank. 100 Jordanian police and soldiers killed.
October 29, – November 6, 1956 Israeli military attack Egypt and occupy parts of the Sinai during the Suez crisis.
January 31, 1960 Israeli military attack on the Syrian village Tawfiq and level it to the ground. 7 Syrian soldiers and an unknown number of civilians killed.
March 16, 1962 Israeli military attack on the Syrian village Nuqayb. 30 Syrian soldiers and an unknown number of civilians killed.
November 1964 Israeli military launches air strikes against dam construction by Mukhaiba in Syria to prevent the water from the Jordan and Yarmouk rivers used for development in Syria and Lebanon. Plane attacks in Syria continues regularly until April 1967, when dam project set.
November 13, 1966 Israeli military attack from the ground and from the air the village of As-Samu south of Hebron in the West Bank. The village razed to the ground. 18 Jordanians and mansion Valentine Africans killed.
June  5-10,  1967 Six Day War. Israel carries out surprise attacks on its neighbors; leaves its air force put air weapons in Egypt, Jordan, Iraq, Syria and Lebanon out of the game; leave while his army occupying the Sinai Peninsula, the West Bank and the Golan Heights. Over 1 million Palestinians sent to flee their homes. UN Security Council (Resolution 242) requires immediate Israeli withdrawal from the occupied territories. A decision Israel continues to ignore ifht. The West Bank and the Golan.
June 8, 1967 The USS Liberty incident was an attack on a United States Navy technical research ship, USS Liberty, by Israeli Air Force jet fighter aircraft and Israeli Navy motor torpedo boats. In 2002, Captain Ward Boston, JAGC, U.S. Navy, senior counsel for the Court of Inquiry, said that the Court of Inquiry’s findings were intended to cover up what was a deliberate attack by Israel on a ship it knew to be American.
March 21, 1968 Israeli military attacking the city Karameh in Jordan. 84 Jordanian soldiers were killed, 250 wounded and four captured. 156 Palestinians were killed and 141 taken prisoner.
December  27-28,  1968 Israeli commandos blow up 12 airliners and one cargo aircraft in the air at Beirut’s airport. All flights from the Middle East International.
July 19, 1969 Israeli special forces attack the island of Al Jazeera Al Khadraa south of Suez. About 80 Egyptian soldiers killed.
July  20-28,  1969 Israeli fighters and bombers attacking Egyptian air defense batteries west of Port Said and elsewhere along the Suez Canal. Around 300 Egyptian soldiers are killed. The attacks continued through August with over 1000 Israeli sorties.
September 9, 1969 Israeli military attacks and occupying several hours part of the Egyptian coast on the Red Sea, south of Suez. 100-200 Egyptian soldiers killed.
December 24, 1969 Israeli commandos strike in the French port of Cherbourg, where they steal 3 missile torpedo boats that are subsequently shipped to Israel. Israel had paid for the boats, but the French government refused in December to let them sail to Israel due. Arms embargo on the warring nation.
December 26-27, 1969 Israeli military attack Egyptian military positions on the Egyptian coast of the Red Sea with the aim of capturing a complete P-12 radar system. An unknown number of soldiers were killed.
January-April 1970 Israel conducts a wide range of air strikes deep inside Egypt targeting radar installations, anti-aircraft batteries and other military installations, but also against civilian targets such as schools. The attacks are intended to force Egypt to a ceasefire with Israel, but many times in the past, Israel is unable to turn its military supremacy to diplomatic gains. The attacks cost many hundreds of civilians and soldiers lives, but gets the Egyptian population to back up even stronger on its government, reinforces the Egyptian government’s unwillingness to enter into negotiations with Israel and draw the Soviet Union even stronger in the conflict.
January 7, Israeli planes attack military school near Helwan and a number of military posts near Cairo.
January 13, Israeli aircraft attack a military camp in the Nile Delta, a military camp in Suez city, a military camp in Tall al Kabir and a fourth barracks.
January 18, Israeli aircraft attacking a munitions factory in Jebel Huf north of Helwan and an ammunition depot 10km west of Cairo.
January 23, Israeli aircraft attack an ammunition depot 10 km west of Cairo – the same that was angrevet five days earlier.
January 28, Israeli aircraft attack missile bases in Dahshur, south of Cairo, and a military base 5 km southeast of Cairo.
February 2, Israeli aircraft attacking military bases near Asyut in Upper Egypt and a P-12 radar installation in Baltim.
February 6, Israeli planes attack military bases in Gandela in Upper Egypt and in Tall al Kabir in the Nile Delta.
February 8, Israeli aircraft attacking a naval base and military stockpiles near Helwan.
February 12, Israeli aircraft attack radar installations in Jebel Obeid and a metal foundry in Abu Zabel. The latter attack costs 70 Egyptian workers life. The aircraft continues to attack military bases in Dahshur and a radar installation in Abu Suweir.
February 17, Israeli aircraft attack an SA-2 missile battery near Dahshur.
February 26, Israeli aircraft attack an SA-2 missile battery and a military school in western Cairo. Later that day attacked another rocket battery in the Nile Delta.
March 6, Israeli aircraft attack an SA-2 missile battery near El Mansourah and a radar installation near Domyat.
March 13, Israeli aircraft attack a radar installation in Ras Obeid.
March 23, Israeli aircraft attack a radar installation in Baltim.
March 26, Israeli aircraft attack a missile battery in Qassasin.
March 31, Israeli aircraft attack missile batteries near El Mansourah.
April 3, Israeli aircraft attack again rocket batteries near El Mansourah.
April 8,  Israeli aircraft attack a primary school near Bahr el Baqar. 47 Egyptian school children killed.
April 10, Israeli aircraft attack a radar installation in Wadi Zur.
April 13, Israeli aircraft attack an SA-2 missile battery near Manzala and a radar installation in Wadi Zur.
May 1970 Israel conducts extensive air attacks on Port Said. Unknown number killed.
May 22, 1970 Israeli artillery bombards four villages in the south of Lebanon. 20 villagers killed and 40 wounded. Thousands of Lebanese fleeing north from the Israeli terror.
June 1970 Israel attacks Syrian positions with tanks. Hundreds of Syrian soldiers killed.
July 18, 1970 Israeli air attack on Egypt costs Soviet military advisers life.
June 21, 1972 Israeli intelligence agents kidnap five Syrian intelligence agents.
September 8, 1972 Israeli aircraft terrorist bombs 10 Palestinian refugee camps in Lebanon and Syria in retaliation for the Munich massacre. Somewhere between 65 and 200 Palestinians killed.
1972-74 Israeli intelligence agents executes an unknown number of Palestinians from the Black September and PLO as revenge for the massacre in Munich.
February 21, 1973 Israeli warplanes hit Libyan civilian aircraft over the Sinai. Of the 113 on board killed the 108th International Civil Aviation Organization ICAO and even the United States condemns Israel for the shooting.
April  9-10,  1973 Israeli commandos attack PLO targets in Beirut and Sidon. Somewhere between 12 and 100 Palestinians killed.
July 21, 1973 Israeli intelligence agents execute Moroccan waiter in Lillehammer, Norway. They confuse him with a Palestinian they had on their execution list.
October 7, 1973 Israeli aircraft attack Syria in a large-scale attack with the aim of putting all its surface-to-air batteries out of the game. The attack fails. It is on the second day of “Yom Kippur” war, when Egypt conquered the Sinai, which has been occupied by Israel for 6 years.
May 16, 1974 Israeli warplanes attack Palestinian refugee camps in southern Lebanon. 27 refugees killed and 138 wounded.
March  14-21,  1978 Israel invades and occupies southern Lebanon up to Litanifloden. Israel is using illegal cluster bombs against PLO guerrillas and civilians. 1100-2000 Lebanese and Palestinians killed and 100-250000 sent on the run. When Israel partially withdraws to transfer the power to the Christian terrorist organization South Lebanese Army (SLA) that the following year conducts terrorist activities directed against the Lebanese civilian population and UN peacekeepers, UNIFIL. Israel continues as arms supplier to SLA.
July 25, 1979 Israeli intelligence agents execute as-Sa’iqa leader Zuheir Mohsen in Cannes, France.
May 28, 1980 Israel attacks trucks with surface-to-air missiles near Sidon, Lebanon.
June 13, 1980 Israeli intelligence agents executes the Egyptian nuclear scientist Yehia El-Mashad in Paris, France. El-Mashad involved in the building of a nuclear reactor in Iraq.
April 28, 1981 Israeli aircraft hit two Syrian helicopters over Lebanon. Syria responds by providing air defense batteries in the Bekaa valley.
June 7, 1981 Israeli warplanes bomb the nuclear reactor at Osirak, Iraq, which is under construction. Both the UN Security Council and General Assembly condemns the attack.
July 17, 1981 Israeli aircraft bombs central Beirut. Over 300 killed and 800 wounded during the air strike. Almost all civilians. Israeli army and air force bombarded southern Lebanon until July 24, when the United States negotiated a cease-fire in place.
December 14, 1981 in violation of international law and Security Council resolutions 242 adopts the Israeli parliament to ‘annex’ occupied Golan Heights. Syrian President Hafez al-Assad calls it a war action.
April 21, 1982 Israeli aircraft attacking the Lebanese coastal town of Damour. 23 Lebanese and Palestinians killed.
May 9, 1982 Israel’s air force continued bombing of southern Lebanon. The head of the UN peacekeeping force in southern Lebanon, Major General Erskine report to the UN Security Council that, in the period August 1981-May 1982 has been 2096 violations of Lebanese airspace – committed by Israel. In addition, 652 violations of Lebanese territorial waters. According. the North American diplomat George Ball had PLO predominantly held ceasefire in July 1981, while Israel constantly conducted provocations to find legitimation for an invasion of Lebanon.
June 6, 1982 Israel invades and occupies the southern part of Lebanon. The primary occupation lasts until May 17, 1983, but Israel retains its total military control over southern Lebanon until 2000, during the occupation of Lebanon killing Israel and Israeli-controlled forces thousands of Lebanese civilians and Palestinians. Invasion plan had been presented to and approved by the Government of Israel in December 1981.
June 9, 1982 As part of the war attacking Israel Syria, destroying 90 Syrian fighter jets and put 17 out of 19 missile batteries in the Bekaa Valley in Lebanon out of the game. That night attack and destroy Israeli warplanes Syrian 47th Armoured Brigade outside Baalbek.
June 13, 1982 Israeli forces have surrounded Beirut. On July 14, presents the Israeli war minister Ariel Sharon a plan for the conquest of West Beirut. The aim is to eradicate the PLO complete. The United States does, however, from, and the next month negotiated an agreement in place that opens up the evacuation of PLO forces to Tunis. In frustration initiates sharon August 10 one carpet bombing of Beirut, costing more than 300 civilians. It becomes too much for even the United States. Superpower President Ronald Reagan protest against the Israeli government. After the evacuation of the PLO, Israel has de facto control over Beirut.
September  16-18,  1982 Christian terrorists attack with the support of the Israeli army of Palestinian refugee camps of Sabra and Shatila in Beirut. Somewhere between 800 and 3,500 women, children and old people killed in the massacre. An Israeli commission of inquiry forces later war minister Ariel Sharon to depart for his role in the massacre, but he never put on trial.
1985 Israeli commandos lowers two ships off the Libyan coast, allegedly flying arms to the PLO.
October 1, 1985 Israeli warplanes bomb PLO headquarters in Hammam al-Shatt, Tunisia. About 250 deaths, of which 215 Tunisians. UN Security Council condemns the attack.
October 1986 Israeli intelligence agents kidnap Israeli citizen Mordechai Vanunu from Rome, Italy. He sentenced to life imprisonment in Israel, and observed the following 20 years in solitary confinement in prison. Vanunu revealed Israel’s nuclear program and the state at this time, have at least 100 nuclear weapons.
April 16, 1988 Israeli commandos execute PLO leader Khalil al-Wazir in Tunisia.
July 28, 1989 Israeli commandos kidnap the Shiite imam Abdel Karim Obeid from the village Jibchit in southern Lebanon.
March 22, 1990 Israeli intelligence agents executes the Canadian scientist Gerald Bull in Brussels, Belgium. Bull working on a project for artillery Iraq.
February 16, 1992 Israeli Apache helicopters are shooting and killing the Shiite Imam Abbas al-Musawi in southern Lebanon. The attack also cost his wife, his newborn son and four other lives.
June 8, 1992 Israeli intelligence agents executes the PLO intelligence chief Atef Bseiso in Paris, France.
November 7, 1992 Israel abandons plan for the execution of Iraq’s Head of State, Saddam Hussein. The execution would be revenge for Iraqi shelling of Israel with missiles during the first Gulf War, but the abandoned two days before to take place when five Israeli intelligence officers accidentally killed during an exercise on the attack in the Negev. The Israeli military censorship trying to tradition, to the media not to mention the killings, but November 24 frames news media anyway, as the Miami Herald reports that five Israeli agents were killed in an exercise designed to train the execution of Hezbollah leader Hassan Nazrallah . It was not Nazrallah but Saddam was the target. Seven years later, the military intelligence to a new level of execution of Saddam, but it was once again dropped.
25-July 31, 1993 Israeli aircraft, artillery and warships carried out the terror bombing of southern Lebanon with the aim to oust the civilian population in order to create a free-fire zone where Israel can freely attack Hezbollah. Thousands of homes in hundreds of villages bombed and sends 300,000 Lebanese and Palestinian refugees to flee to the north. At the same time attacking Israel, bridges and power stations. After 7 days of terror is at least 118 Lebanese and Palestinians have been killed.
May 20, 1994 The Lebanese Amal militia ‘security chief Mustafa Dirani kidnapped in the village Boxes Naba by Israeli special forces. Dirani was held 10 years imprisoned (without trial) in total isolation in an Israeli special prison. Israel refused to allow the Red Cross access to him and denied him to receive or send letters to his family. After 10 years of illegal confinement, he was released as part of an exchange of prisoners in Lebanon.
June 3, 1994 Israeli aircraft attack Bekaa valley in Lebanon. More than 30 killed.
October 26, 1995 Israeli intelligence agents execute Islamic Jihad founder Fathi Shaqaqi in Malta.
April  11-27,  1996 On April 11 initiates Israeli aircraft and artillery terrorist bombing of southern Lebanon, Beirut and the Bekaa Valley. The bombing is far more violent than 3 years earlier and sends 3-500,000 Lebanese and Palestinians to flee. On April 12 attack Israeli planes a Syrian military post. From April 13 initiates Israeli warships a naval blockade of Beirut, Sidon and Tyre. On April 14 and 15, bombed power plants. About 170 Lebanese civilians and Palestinians killed in Israeli attacks. Over 2000 houses have been demolished and the economic devastation amounts to approximately $ ½ billion.
Egyptian Mohamed Atta who was the mastermind behind al-Aqaedas terrorism 9/11 2001 notes later that it was Israel’s terror in Lebanon in April 1996 that convinced him that he had to use the same means to the United States.
April 18, 1996 Israeli artillery sends volley of shells on southern Lebanon. Some are aimed at UN peacekeepers in Qana, where 800 Lebanese civilians have sought refuge. 106 women and children killed during the Israeli shelling and 116 wounded. UN General Assembly condemns the massacre, when the United States in the Security Council to block criticism of Israel.
September 25, 1997 Israeli intelligence agents trying to execute the chairman of the Hamas Political Bureau, Khaled Mashal in Amman, Jordan.
May 7, 2001 Israeli pirates attack and conquer the Palestinian freighter Santorini in international waters in the Mediterranean. According. the Israeli government freight ship weapons from Lebanon to Gaza.
January 3, 2002 Israeli pirates attack and conquer the Palestinian ship Karine A in the Red Sea. According. the Israeli government is on its way to Gaza with weapons.
March 29-May 3 2002 Full Israeli military occupation of the West Bank. The areas in accordance with the Oslo Accords is under Palestinian control defeated. De facto puts Sharon government Oslo Agreement in the grave. Refugee camps – including Jenin – attacked and about 1000 Palestinian civilians killed. Israel leveling virtually the Palestinian Authority headquarters in Ramallah to the ground and openly declare its intent either to kill self Chairman Yasser Arafat or force him into exile. Only international pressure forces ultimately Israel to desist from the last part of the plan. Around 1500 killed, wounded 3-4000, 4500 interned without trial and self-government buildings leveled systematically ground.
October 5, 2003 Israeli pirates attack and conquer the Palestinian Abu Hassan ship in international waters in the Mediterranean. According. the Israeli government freight ship weapons from Lebanon to Gaza.
October 5, 2003 Israeli aircraft attacking the village of Ain ​​es Saheb in Syria.
March 22, 2004 Israeli helicopter fires missile of Gaza to execute Hamas blind spiritual leader, the 67-year-old Ahmed Yassin as he leaves a mosque in Gaza City. Yassin and 11 others are killed and another dozen injured. United Nations, the Arab League and most of the world condemning the execution.
September 26, 2004 Israeli intelligence agents executes Hamas leader Izz El-Deen Sheikh Khalil in Damascus, Syria.
November 11 2004 Yasser Arafat, who was the President of the Palestinian National Authority and Chairman of the Palestine Liberation Organization, died unexpectedly. In 2009, Bassam Abu Sharif, Arafat’s former advisor, alleged that the Mossad poisoned Arafat by a lethal dose of thallium, a rare chemical whose effects are difficult to trace, through Arafat’s daily medications.
March 14, 2006 Israel attacks the Palestinian Authority prison in Jericho with the sole purpose of abducting PFLP’s President Ahmad Sa’adat. The prison is guarded by soldiers from eg Britain and the United States, which is half an hour’s notice to flee.
June 28, – November 26, 2006 Israel invades and terrorist bombs Gaza. Hundreds of Palestinians killed.
July 12, – August 14, 2006 Israel invades southern Lebanon with 30,000 soldiers and conduct terrorist bombing of Beirut and other major Lebanese cities. Plane attacks leveling both large residential areas with the ground, but is also directed against bridges and power plants. Despite the Israeli superiority is the invasion force only able to penetrate a few kilometers into Lebanon, where it meets massive resistance from Hezbollah militia defending the Lebanese sovereignty. The war cost 1400 Lebanese civilians and Palestinian lives. Israel ends of the carpet bombing of southern Lebanon with several million illegal. cluster bombs. Up to 1 million Lebanese and Palestinians were forced to flee and values ​​of 3-5 billion. U.S. $ destroyed.
September 6, 2007 Israeli air attack army barracks in northern Syria. Israel claims in the case of a nuclear reactor.
February 12, 2008 Israeli intelligence agents executes Hezbollah leader Imad MUGHNIYAH in Damascus, Syria.
February 28, -March 3, 2008 Israel invades and terrorist bombs Gaza. Hundreds of Palestinians killed.
August 1, 2008 Israeli intelligence agents execute Muhammad Suleiman, head of Syria’s nuclear program in Tartus.
December 27, 2008 – January 18, 2009 Israel invades and terrorist bombs Gaza. Around 1500 civilians murdered. Israel is using illegal phosphorous bombs against, inter alia, UN building complexes in Gaza. Israel leveling large living areas with soil. UN finds in a subsequent study that Israel has been guilty of serious war crimes.
January and February 2009, Israel is carrying out several attacks on the Sudan. Over 100 civilians killed. Israel claims the case of arms shipments to Gaza.
November 4, 2009 Israeli pirates attack and conquer the ship MV Francop in international waters in the Mediterranean. According. the Israeli government freight ship weapons from Iran to Lebanon.
January 19, 2010 Israeli intelligence agents executes Hamas Mahmoud al-Mabhouh rep in Dubai. The execution leads to serious diplomatic crisis with Australia and Ireland, as it appears that the Israeli killers used stolen passports from Australia and Ireland.
May 31, 2010 Israeli pirates attack and conquer the peace flotilla in international waters in the Mediterranean. 6 Turks and one north american executed by pirates. The Flotilla’s 1000-strong crew and passengers is captured by the Israelis and released slowly over the following week. Turkey ends up breaking off diplomatic relations with Israel following the country’s piracy and execution of Turkish citizens.
March 15, 2011 Israeli pirates attack and conquer the German ship Vistoria in international waters in the Mediterranean. According. the Israeli government freight ship weapons from Iran to Gaza.
April 5, 2011 Israeli aircraft attacking a car at the port of Port Sudan. Israel claims the existence of executions of Hamas’ weapons collector.
October 23, 2012 Four Israeli aircraft attack munitions factory south of Khartoum. There is a training operation to prepare pilots for a military attack on Iran.
November  14-21,  2012 Israel invades and terrorist bombs Gaza. 105 civilians killed (including 30 children) and 1,000 injured.
January 30, 2013 Israeli warplanes attack the military research center Jamraya outside Damascus, Syria. 42 Syrian soldiers killed.
May  3-4,  2013 Israeli warplanes attack again the military research center Jamraya outside Damascus, Syria, and a military convoy. More than 100 Syrian civilians and soldiers killed.
July 8, 2014 Israel invades and terrorist bombs Gaza for 51 days.  At least 2,137 Palestinians killed. Among those killed, at least 577 were aged 18 or younger.

Source: IDF, Wikipedia.net, leksikon.org

July 21, 1973

International fast food strejke og den danske forbindelse

I sidste uge skete der noget. Noget revolutionerende som ikke er set før. Og så er der en dansk forbindelse, af den positive slags.

Logo

Logo

Selv om dansk presse plejer at vælte sig i selvforherligelse når Danmark bliver omtalt i udlandet og fremhævet som eksempel til efterfølgelse, har der været forbløffende stille om denne begivenhed.

Hvad var det der skete?

Fast food strejke i 33 lande

Fast food strejke i 33 lande

  http://news.dk/nyhed/1219856/gigantisk-strejke-rammer-33-lande-i-morgen

BnC6KNLCAAAuNx6

Kort med lnde og stater der deltog i strejken

Kort med lande og stater der deltog i strejken

Strejkende arbejdere i Tokyo

Strejkende arbejdere i Tokyo

Solidaritet fra Irland

Solidaritet fra Irland

Og hvad strejker de for, det er nok ikke så svært.

Bnq9AkCCcAAmDdz

En løn man kan leve af og forsørge sin familie for, og retten til at danne og være medlem af en fagforening.

New York har 50.000 fastfood arbejdere

New York har 50.000 fastfood arbejdere

BnrjMJxCMAA1ryR

Ejerne har beriget sig på arbejdernes bekostning

Ejerne har beriget sig på arbejdernes bekostning

BS2vpHyCQAEn5cA

Men hvor kommer den danske forbindelse ind og hvorfor strejkede danske fastfood ansatte ikke?

Det er der en meget god grund til, for de Danmark var netop inspirationen og drømmen for konfliktens resultat.

strejke_2

http://www.kcet.org/living/food/food-rant/mcdonalds-workers-in-denmark-make-21-an-hour.html

strejke_3

http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/05/15/fight-for-15-try-21/

Hvorfor er Danmark så anderledes fra resten af verden?

Det er der en simpel grund til. Danske arbejdere stod sammen og kæmpede for deres ret til en overenskomst.

strejke_4

http://www.socialister.dk/avis/visartikel.asp?art=4406

Fagbevægelesen startede i 1988 en blokade mod McDonalds og den øvrige fagbevægelse inden for områderne Transport og Byg sluttede op så McDonalds hverken kunne få bygget sine restauranter færdig eller få leveret vare. Finske arbejdere indledte også en solidaritetsaktion. Desuden fulgte forbrugerne opfordringen til at boykotte restauranter uden overenskomst.

Det bliver spændende at se hvad der sker nå denne overenskomst udløber om et par år. Der er sket meget siden 88, fagbevægelsen er svækket og blokadevåbnet har EU ødelagt. Den nye internationale solidaritet viser forhåbentlig vejen frem.

Nedenfor er presseklip fra sagen samlet af Arbejdermuseet.

mcd-1989-04-3kuverter-big_mac_ved_at_give_sig

mcd-1989-02-3kuverter-mcd_i_defensiven

 

Kampen kan vindes.

Kampen kan vindes.

Seneste opdatering 20. maj

Strejkende demonstranter arresteres udenfor Mcdonalds hovedkvarter.

BoMO3EbIYAAm0re[1]

https://da.wikipedia.org/wiki/McDonald’s

Flere billeder

Up the Rebel

Den hemmelige sundhedsreform

Er der nogen der kan huske lægekonflikten fra foråret? Er der nogen der kan huske hvad den handlede om? Er der nogen der kender formålet med at bruge mia. på supersygehuse? Er der nogen der kender regeringens sundhedspolitik? Hvorfor bygger kommunerne sundhedscentre?

Først og fremmest, denne plan er ikke regeringens men et left over fra Lars  Løkke, og formålet er besparelser, dårligere service og favorisering af privathospitaler. Den rigtige adresse er nok Moderniseringsstyrelsen, som så meget andet hemmeligt for tiden. Opbygningen af sundhedscentre har stået på siden 2006 og har været understøttet af staten med puljemidler.

De nye sygehuse er ikke super, de har 15-20% færre senge end de nuværende. De er bare superhurtige til at sende folk ud når de er behandlet. Patientpleje vil ikke længere være en hospitalsopgave, den opgave flyttes til sundhedscentrene. Derved kommer Danmark på niveau med Sverige med 2,7 seng pr. 1000 indbyggere mod Danmarks nuværende 3,5 seng pr 1000 indb. Begge tal er de laveste i EU selv om antallet af senge er faldet i hele EU.

Lægekonflikten havde to hovedpunkter: Lægeklinikker drevet af private firmaer og plejeopgaven som regionerne ikke vil betale lægerne for at udføre. Salgsargumentet med de firmadrevne lægeklinikker var mangel på praktiserende læger i udkantsdanmark. Det holder bare ikke sammen med at der bygges sundhedscentre med lægeklinikker i alle byerne. Desuden har regionerne allerede i dag mulighed for at oprette klinikker og ansætte læger. En ordning der også bliver brugt i stor udstrækning i de tyndt befolkede områder, hvor der er dårlig økonomi i at oprette en privat praksis.

Det andet punkt, plejeopgaven. Der ville ikke være meget sparet hvis man skulle kompensere lægerne for opgaven, men når opgaven overgår til sundhedscentrene med billigere personale, hænger historien sammen. For sundhedscentrene bliver ikke bemandet med specialuddannede læger men med nye kandidater ofte hentet ind fra udlandet. Sundhedscentrerne indgår nemlig heller ikke i turnus for uddannelse af nye læger i de nuværende planer.

Trods alle besparelserne hænger økonomien ikke sammen i planen, alene hovedstadsregionen mangler mindst 4 mia. Det har bl.a. ført til at det nye hospital i Hillerød planlægges uden køkken. Men når patienterne ikke skal plejes skal de vel heller ikke spise.

Desuden er der spørgsmålet om  statens afgang til patientjournaler, som er en nyskabelse i loven. Læs artikel i Information.
Patient-lægeforholdet er ændret. Patienten bliver til klient i det offentlige system

Men har vælgerne valgt denne politik, eller er den bare kommet ud af det blå?

Kilder:
Eksperter advarer: E-journaler truer patient-fortroligheden
Patientjounaler: http://www.information.dk/469164
Sundhedscentre: Læs
Superhospitaler får færre senge: http://www.b.dk/danmark/superhospitaler-faar-faerre-senge
Sundhedshuset er på 3.600 kvadratmeter og får lægeklinikker.
Senge pr capita: http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS
Sundhedsstatistik i EU: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthcare_statistics

 

The girl on the fence

The girl on the fence, a classic and frequent motif in art, advertising and private photos.
An image analysis just for fun. Read in Danish

Little Girl on FenceThe fence in English language: Fence – Fencing – Defense.
Fence, to fence for themselves, and to defend himself.

The fence, the safe framing of the childhood, the world within and the world without. Where my world goes to, protection against the outside world. The fence is the framework for your and your friends, but also the wonderment, what’s on the other side, curiosity about the outside world, an invitation to fencing his way in the world.

Early in childhood comes the urge to investigate the world, fence arouse the curiosity, the world is greener on the other side of the fence. So the fence must be attempted surmounted to reach the promised land. The fence will be the basis for hunting excursion and the fence are the place where you are showing off your hunting prey.

The fence where you gather with friends, seeking solitude for reflection or waiting for that special someone. For fence promises you that there’s someone out there, one to  wait for, the special one. Where my world goes, this is where I will conquer the world and make it mine.

When the world behind the fence become too small, the fence becomes a prison. Then it’s time to find the hole in the fence, or you can climb over. The fence is the symbolic boundary between childhood and adulthood, the border there has to be crossed. Time to leave the safe-conditioned and really discover the world on the other side of the fence.

Take you best dress and climb over. What draws? Romanticism, the one and only, or adventure? Discover the great world, do the big youth trip? And then, the world is still full of fences to be overcome. Or are you running out in the countryside with bare feet.

And then there are those who never manage to escape, trapped behind the fence physically or mentally. Entirely in the fence.

Little girl near fence

 Reel fishing women

FenceGirls-m[1]

tumblr_lwhi07JIlh1qlha86o1_500[1]

7_girl-bible-fence[1]

4282363201_c45a74fcdd[1]

Girl near Fence

Girl sitting on fence

GirlBoyFence[1]

szd_r_BoyGirlFence[1]

inpage-girl-fence1[1]

girl, asian, fence

krystal_posing_near_a_fence_for_vogue_girl-3364[1]

girl-fence[1]

girl-wedding-dress-wallpaper-wedding-bride-groom-fence-nature[1] escape-beautiful-beauty-fence-girl-gold-nature-sun-sunset-tree-valley-white-dress-woman[1]Girl At A Fence Beautiful-Girl-With-Nature-by-hqwallpaper.in[1]

amy winehouse

All pictures googled with “girl” and “fence” and there are many of them, try it yourself

 

Pigen på hegnet

Pigen på hegnet, et klassisk og hyppigt motiv i kunst, reklame og private fotos.
En billedanalyse kun for sjov. In English

Little Girl on FenceHegnet på engelsk: Fence – fencing – defence.
Hegnet, at fægte for sig, og at forsvare sig.

Hegnet den trygge indramning af barndommen, verden indenfor og verden udenfor. Hertil min verden går, beskyttelsen mod verden udenfor. Hegnet udgør rammen for vennerne, men også undren over hvad der på den anden side, nysgerrigheden på verdenen udenfor, en opfordring til at fægte sig frem i verdenen.

Tidligt i barndommen kommer trangen til at undersøg verden, hegnet vækker nysgerrigheden, verden er grønnere på den anden side af hegnet. Så hegnet må forsøges forceret for at nå det forjættede land. Hegnet bliver udgangspunkt for jagtudflugtterne og hegnet bliver steder hvor man viser jagtbyttet frem.

Hegnet bliver grænsen hvor man samles med venner, søger ensomhed til fordybelse eller venter på den eneste ene. For hegnet lover jo at der er en derude, en at vente på. Herfra min verden går, det er herfra jeg erobre verden og gør den til min.

Når verden bag hegnet bliver for lille, hegnet bliver en fængsel. Så er det om at finde hullet i hegnet, eller man må forcere det. Hegnet bliver  den symbolske grænse mellem barn og voksen, grænsen der skal krydses. Tid til at forlade den trygge rede og for alvor opdage verden på den anden side af hegnet.

Tage sin bedste kjole og klatre over. Hvad trækker? Romantikken, den eneste ene, eller eventyret? Opdage den store verden, ungdommens store rejse? Og så er verden alligevel fuld af hegn der skal overvindes. Eller skal man at løbe ud i det grønne med bare fødder.

Og så er der dem som aldrig lykkes at undslippe helt, fanget bag hegnet fysisk eller psykisk. Man skal ikke gå i hegnet.

Little girl near fence

 Reel fishing women

FenceGirls-m[1]

tumblr_lwhi07JIlh1qlha86o1_500[1]

7_girl-bible-fence[1]

4282363201_c45a74fcdd[1]

Girl near Fence

Girl sitting on fence

GirlBoyFence[1]

szd_r_BoyGirlFence[1]

inpage-girl-fence1[1]

girl, asian, fence

krystal_posing_near_a_fence_for_vogue_girl-3364[1]

girl-fence[1]

girl-wedding-dress-wallpaper-wedding-bride-groom-fence-nature[1] escape-beautiful-beauty-fence-girl-gold-nature-sun-sunset-tree-valley-white-dress-woman[1]Girl At A Fence Beautiful-Girl-With-Nature-by-hqwallpaper.in[1]

amy winehouse

Alle billeder er Googlet med “girl” og “fence” og der er mange af dem, prøv selv