Den hemmelige sundhedsreform

Er der nogen der kan huske lægekonflikten fra foråret? Er der nogen der kan huske hvad den handlede om? Er der nogen der kender formålet med at bruge mia. på supersygehuse? Er der nogen der kender regeringens sundhedspolitik? Hvorfor bygger kommunerne sundhedscentre?

Først og fremmest, denne plan er ikke regeringens men et left over fra Lars  Løkke, og formålet er besparelser, dårligere service og favorisering af privathospitaler. Den rigtige adresse er nok Moderniseringsstyrelsen, som så meget andet hemmeligt for tiden. Opbygningen af sundhedscentre har stået på siden 2006 og har været understøttet af staten med puljemidler.

De nye sygehuse er ikke super, de har 15-20% færre senge end de nuværende. De er bare superhurtige til at sende folk ud når de er behandlet. Patientpleje vil ikke længere være en hospitalsopgave, den opgave flyttes til sundhedscentrene. Derved kommer Danmark på niveau med Sverige med 2,7 seng pr. 1000 indbyggere mod Danmarks nuværende 3,5 seng pr 1000 indb. Begge tal er de laveste i EU selv om antallet af senge er faldet i hele EU.

Lægekonflikten havde to hovedpunkter: Lægeklinikker drevet af private firmaer og plejeopgaven som regionerne ikke vil betale lægerne for at udføre. Salgsargumentet med de firmadrevne lægeklinikker var mangel på praktiserende læger i udkantsdanmark. Det holder bare ikke sammen med at der bygges sundhedscentre med lægeklinikker i alle byerne. Desuden har regionerne allerede i dag mulighed for at oprette klinikker og ansætte læger. En ordning der også bliver brugt i stor udstrækning i de tyndt befolkede områder, hvor der er dårlig økonomi i at oprette en privat praksis.

Det andet punkt, plejeopgaven. Der ville ikke være meget sparet hvis man skulle kompensere lægerne for opgaven, men når opgaven overgår til sundhedscentrene med billigere personale, hænger historien sammen. For sundhedscentrene bliver ikke bemandet med specialuddannede læger men med nye kandidater ofte hentet ind fra udlandet. Sundhedscentrerne indgår nemlig heller ikke i turnus for uddannelse af nye læger i de nuværende planer.

Trods alle besparelserne hænger økonomien ikke sammen i planen, alene hovedstadsregionen mangler mindst 4 mia. Det har bl.a. ført til at det nye hospital i Hillerød planlægges uden køkken. Men når patienterne ikke skal plejes skal de vel heller ikke spise.

Desuden er der spørgsmålet om  statens afgang til patientjournaler, som er en nyskabelse i loven. Læs artikel i Information.
Patient-lægeforholdet er ændret. Patienten bliver til klient i det offentlige system

Men har vælgerne valgt denne politik, eller er den bare kommet ud af det blå?

Kilder:
Eksperter advarer: E-journaler truer patient-fortroligheden
Patientjounaler: http://www.information.dk/469164
Sundhedscentre: Læs
Superhospitaler får færre senge: http://www.b.dk/danmark/superhospitaler-faar-faerre-senge
Sundhedshuset er på 3.600 kvadratmeter og får lægeklinikker.
Senge pr capita: http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS
Sundhedsstatistik i EU: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthcare_statistics

 

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar