Terrorens baggrund

De seneste års terror i Europa, senest Manchester og nu London er grusomme handlinger, som rammer de uskyldige. Det kan være yderst svært at forstå den bagvedliggende bevæggrund til disse handlinger. Hvad er det som gerningsmændene ønsker at opnå ved deres handlinger?
Hvis vi skal forstå dette må vi se indad, vi har i høj grad selv skylden for det som sker. Vi har tilladt en ny økonomisk verdensorden at råde ukontrolleret. En verdensorden hvor den økonomiske udbytning af den tredje verden er stærkere end nogensinde, men også en udvikling hvor de fattigste i Europa bliver fattigere og fattigere. En udvikling som bliver værre af import af billig arbejdskraft. En import som sker under forskellige betegnelser, men har samme baggrund: Armod.
Samtidig har vi tilladt en militær udbygning hvor vi foretrække at løse konflikter militært frem for diplomatisk. Men den militære udbygning bruges også til en neokolonialisme, hvor vi i Vesten øger vores indflydelse i alle hjørner af verden. Vi har også tilladt at Israel har holdt Palæstina ulovligt besat i 50 år. med en grusom undertrykkelse af det palæstinensisk folk til følge. Vi har tilladt, og medvirket til, at Israel har sat hele regionen i brand. Libanon, Irak, Libyen, Syrien og vi venter kun på Iran. Alt dette til gavn for den zionistiske drøm om et Storisrael. Alt dette i håbet om at holde olien flydende.
Vi støtter med den ene hånd diktatorerne i Saudi Arabien og Bahrain, som finansierer terroren. Vi støtter dem som drager fordel af terroren og vi skaber den sociale kontekst hvor man kan rekruttere folk til at udfører terroren.
Så den virkelige løsning på terroren er ikke mere politi, mere militær og mere overvågning. Løsninger er at rydde op i det rod vi har skabt ude i verden. Løsningen er at rydde op i det sociale armod vi har skabt i vores egen verden.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar