Hellere rig og rask end syg og fattig

Vi har spurgt Stig Larsen, som både er kandidat til kommunalbestyrelsen i Albertslund og Hovedstadens regionsråd, hvordan det står til med sundheden i Albertslund.

Stig Larsen, kandidat til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

Det er et meget bredt spørgsmål. Befolkningen i Albertslund går meget mindre til lægen end i resten af regionen, men det betyder desværre ikke, at de er sundere, for samtidig bliver de indlagt på hospitalet oftere. Der er stor ulighed på sundhedsområdet. En mand fra gruppen af de 25% mest velstående lever 10 år længere end en mand fra gruppen af de 25% fattigste. Det er en forskel, som er fordoblet de seneste 20 år. Og i virkeligheden er forskellen endnu større. I DR-dokumentaren “En syg Forskel” viser de, at forskellen er 13 år mellem det socialt belastede Aalborg Øst og den velstående bydel Hasseris. Så store forskelle ser man ikke i Albertslund men levealderen er 3 år lavere i Glostrup end i Albertslund. Hvis man ser samlet på Vestegnen, så står det sløjt til med sundheden.

Men politikerne på Christiansborg siger jo vi skal arbejde længere, fordi vi lever længere?

Man skal passe på med statistik. Det er korrekt, at gennemsnitslevealderen er steget. Men det er kun sandt for den mest velhavende halvdel af befolkningen. Resten lever ikke længere end man gjorde for 20 år siden. Så det er faktisk kun den rigeste halvdel af befolkningen, der burde arbejde længere, hvis man skal følge logikken inde på borgen. Det er så også den gruppe som har opsparing nok til at kunne pensionere sig selv tidligt.

Er der nogen grupper som er særligt udsatte?

Folk med en psykiatrisk diagnose lever 14 år kortere end gennemsnittet, så her er en gruppe, hvor der er plads til forbedringer. Vi ved også, at den fattigste del af befolkningen går mindre til tandlægen og at de derfor er i risiko for at miste deres egne tænder. Igen, folk der mangler deres egne tænder, lever kortere end dem som har dem hele livet. Der følger flere alvorlige sygdomme med at have dårlige tænder, så som kredsløbsforstyrrelser, og det kan man jo nemt dø af. Det giver derfor god mening at forbedre tandsundheden hos f.eks. kontanthjælpsmodtagere.

Du sagde tidligere, at Albertslund har mange hospitalsindlæggelser. Kan man gøre noget for at nedbringe antallet?

Når tallet er højt hænger det sammen med mange genindlæggelser og fordi folk fejler mere end bare en ting. Region Sjælland har i samarbejde med Lolland kommune gode resultater med en mere målrettet indsats i hjemmeplejen, som mærkbart har reduceret antallet af genindlæggelser. Men også en social indsats, så folks økonomi og boligsituation kommer i orden, reducerer antallet af genindlæggelser. Enhedslisten på Vestegnen vil meget gerne etablere et tværkommunalt samarbejde med regionen for at forbedre sundheden på Vestegnen. Det er en opgave, som Albertslund ikke kan løfte alene og problemet er også bredere end Albertslund.

Skal folk ikke bare holde op med at ryge og drikke?

Ha ha, den gamle traver. Jo, rygning er ikke godt for sundheden, men der er jo en grund til at folk ryger, så det er ikke bare lige. Derfor skal kommunen også tilbyde gratis rygestopkurser, men rygning er ikke den eneste årsag til dårlig sundhed, så det skal ikke være en sovepude for ikke at gøre noget ved de øvrige årsager. Og alkohol, flere undersøgelser viser at de mest velhavende også er dem som forbruger mest alkohol, så det er næppe årsagen til overdødeligheden blandt de fattigste.

Hvilke andre årsager?

Jeg har nævnt nogen af dem tidligere, men vi ved også, at partikelforurening fra trafikken og brændeovne dræber. Jernbanestrækningen mellem Glostrup og Høje Taastrup har den højeste koncentration af partikler i København takket være DSB’s diesellokomotiver. Folk med diabetes med dårlig forståelse for sygdommen og behandlingen dør også tidligt. Ligeledes er trafikstøj og dårligt arbejdsmiljø med til at forkorte levealderen, sammen med fattigdom i al almindelighed.

Hvad skal Albertslund gøre?

Vi skal skrue kraftigt op for forebyggelsen. Vi har bygget et fint sundhedshus, og det skal være meget mere aktivt i byens sundhedspolitik. Vi skal også forberede os på, at syge i fremtiden bliver udskrevet meget tidligere. I fremtiden er man færdigbehandlet fra hospitalet, mens plejen overlades til kommunen. Albertslund er dårligt forberedt til den ændring. Og så skal vi samarbejde med de øvrige vestegnskommuner og regionen for at forbedre sundheden blandt de fattigste borgere. Derudover skal vi gøre en indsats for at opspore f.eks. demens blandt borgere med anden etnisk baggrund. Flere undersøgelser viser, at denne gruppe “gemmes væk”, men ofte er opgaven med at passe disse en større opgave end familien kan håndtere og de får ikke den korrekte behandling.

Men den allerstørste opgave er at bekæmpe fattigdommen.